Soiiw收录

nepal.china.com

China.com(चाइनाडटकम)अन्तर्गतकोनेपालीसेवाचिनियाँअन्तर्राष्ट्रियरेडियोनेपालीसेवाबाटसञ्चालनभएकोहो।यसवेबसाइटलेविश्वकासबैनेपालीसमक्षचीनसम्बन्धीजानकारीदिनुकासाथैचीनतथानेपालक...

标签:

China.com (चाइनाडटकम) अन्तर्गतको नेपाली सेवा चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नेपाली सेवाबाट सञ्चालन भएको हो। यस वेबसाइटले विश्वका सबै नेपालीसमक्ष चीन सम्बन्धी जानकारी दिनुका साथै चीन तथा नेपालका जनताबीचको मैत्रीपूर्ण आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्दछ। वेबसाइटमा समाचार,पर्यटन,अर्थतन्त्र,संस्कृति,नियमित पत्रिका आदि विषय समेटिएका छन्।

数据统计

相关导航

暂无评论

暂无评论...